Education Gallery

info@educationgallery.gr

2310 703 690

Δευτέρα – Παρασκευή 16:00 – 22:00

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Αυξάνοντας την παραγωγικότητα & την αποδοτικότητα του προσωπικού σας!

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & COMPUTING ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!

Ευέλικτα και εξατομικευμένα μαθήματα επαγγελματικών αγγλικών, ιταλικών, ισπανικών, γερμανικών, ρώσικων για να αναπτύξετε την επιχείρηση σας

Είστε εταιρεία ή επαγγελματίας που πρέπει να ενισχύσει τις γλωσσικές του δεξιότητες για να συγκριθεί καλύτερα με ξένους συνεργάτες; Ανακαλύψτε τα επαγγελματικά μας μαθήματα ξένων γλωσσών: ευέλικτα και προσαρμόσιμα με βάση τον τομέα της εργασίας σας!

Εξατομικευμένα μαθήματα

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας ανάγκες, σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σας τομέα.

Καινοτόμος μέθοδος

Μια ξεχωριστή μέθοδος διδασκαλίας ξεκινά από τη συνομιλία για να συμπεράνει γραμματικούς και λεξιλογικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε πραγματικές περιπτώσεις.

Έμπειροι καθηγητές

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους καθηγητές με πολυετή εμπειρία.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης και διεθνείς πιστοποιήσεις

Στο τέλος του προγράμματος εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων.

Η μέθοδος education gallery παρέχει

 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και ορισμός των διδακτικών στόχων
 • Προγράμματα tailor made προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές σας ανάγκες
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα με τους ίδιους διδακτικούς στόχους και ατομικά
 • Ενδοεπιχειρησιακά, στις εγκαταστάσεις μας, Δια Ζώσης και On Line
 • Ευελιξία ημερών και ωρών
 • Καθηγητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και πιστοποίηση στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους
 • Χρηματοδότηση έως και 100% μέσω του ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ..

COMPUTING ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Easy
Computing

Μιλήστε σωστά & αποτελεσματικά και τη γλώσσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

ECDL
unicert

BASIC & ADVANCED OFFICE

B2B

SOCIAL MEDIA

B2B

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

B2B

GRAPHIC DESIGN

B2B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

B2B

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

B2B

ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματική Κατάρτισης)

ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματική Κατάρτισης). Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%.

Σε όσες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ υπάγονται και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης – κατάρτισης σε οποιοδήποτε αντικείμενο άπτεται των δραστηριοτήτων είτε της επιχείρησης είτε της κάθε ειδικότητας του προσωπικού.

Έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%), με τα εξής χαρακτηριστικά:

Η θεματολογία της κατάρτισης μπορεί να έχει σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων ή με γενικότερες γνώσεις και δεξιότητες όπως, Πληροφορική και Internet.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν μέσα στο έτος είναι ίσο με το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) του έτους συν το ποσό του προηγούμενου έτους που τυχόν δεν εξαντλήθηκε.

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται είτε εντός των επιχειρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, είτε να ανατίθενται εξ’ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας ή συνδυαστικά και μπορεί να περιλαμβάνει θεωρητικό ή πρακτικό μέρος, πάντα με την παρουσία εκπαιδευτή.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 2 προγράμματα κατάρτισης και μέχρι 100 ώρες συνολικά.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω, μετά το τέλος της κατάρτισης σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Πληροφορικής, οι εργαζόμενοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το πιστοποιητικό ECDL, με την οποία συνεργαζόμαστε και είμαστε από τα μεγαλύτερα Πιστοποιημένα Εξεταστικά της Κέντρα.

Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν (κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ) έχει ως εξής:

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλει η επιχείρηση, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το τρέχων έτος.

Υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής προγραμμάτων στον ΛΑΕΚ η οποία ορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-Mail

info@educationgallery.gr

Τηλέφωνο

2310 703 690

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 62 - 28ης Οκτωβρίου 34, Εύοσμος, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 56224

Ωράριο Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή 14:00 – 22:00